Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ,,De Schminkster”

Om misverstanden en verwarring te voorkomen heb ik een aantal algemene voorwaarden, zodat zowel u als ik weten waar we aan toe zijn.

De Schminkster brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; deze prijsopgaaf is geldig tot 4 weken na offertedatum.
Middels retour zenden van de aanvraag verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra De Schminkster uw aanvraag heeft ontvangen wordt uw boeking per mail aan u bevestigd en is uw boeking compleet. Heeft u liever een schriftelijke bevestiging dan kan deze op verzoek geleverd worden

De Schminkster rekent met vaste uurtarieven per schminkster (zie site tarieven). Ieder gedeeltelijk uur wordt als heel uur gerekend. Kortom, 2,5 uur wordt gerekend als 3 uur! Dit is dan inclusief het opbouwen en afbreken op locatie.

Boekingen voor particulieren . Op zondagen geld een toeslag van €7,50 per uur.

Nationale feestdagen geldt een toeslag van € 15,- op de uurtarieven .Voor bedrijven , verenigingen maken wij graag een offerte op maat .

Indien de schminklocatie verder ligt dan 75 kilometer van de vestigingsplaats van kan er uitsluitend
voor 4 uur of meer geboekt worden.

Betaling voor particulieren:

De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van De Schminkster van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

Betaling voor bedrijven:

CONTANT: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van De Schminkster van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

OP REKENING: De Schminkster biedt bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen na boekingsdatum over te maken op , rekeningnummer NL 22 INGB 000 4666294 t.n.v. R Maurix van den Broek Repelweg 28 Vught.

Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze.

Bij grootte evenementen boven de €350,- vragen wij een aanbetaling van 25%

Wanneer u zich niet aan deze betalingsverplichting houdt zijn wij genoodzaakt u hierover een herinnering te sturen per mail. Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering is De Schminkster genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betalingsschuldige.

Tijden en pauze:

Schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave (zie wijzigingen).

De schminkster heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten.

Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief.

Wijzigingen en annuleringen:

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert De Schminkster de volgende verplichtingen:

•Bij wijzigingen tot 2 weken voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verlaagd/verhoogd).

•Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

•Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

Bij annulering van de boeking hanteert De Schminkster de volgende betalingsverplichtingen:

•Bij annulering tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren.

•Bij annulering binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

•Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

Annulering door De Schminkster:

•De Schminkster behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

De Schminkster behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. De Schminkster zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen een passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

Aansprakelijkheid:

De Schminkster doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

De Schminkster werkt met huidvriendelijke en niet geparfumeerde materialen, die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeepvrije was gel gemakkelijk te verwijderen, of met een billendoekje. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met baby olie en baby doekjes eenvoudig van de huid te halen. De Schminkster streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen.

De Schminkster is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.

In verband met hygiëne behoudt De Schminkster zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Vereiste benodigdheden schminklocatie:

De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor

•toegankelijke en veilige locatie

•een tafel

•ruim voldoende (dag-)licht

•mogelijkheid tot het verversen van water

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. De Schminkster behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

VANWEGE ONS WISSELENDE HOLLANDSE KLIMAAT SCHMINKT De Schminkster BIJ VOORKEUR BINNEN!

Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam).

Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van De Schminkster onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt De Schminkster zich het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

Toezicht tijdens schminken:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal 1 volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

De Schminkster is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Promotie door De Schminkster:

De Schminkster behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes.

Overige voorwaarden opdrachtgever:

De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met De Schminkster afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.

De Schminkster draagt géén bedrijfskleding van de opdrachtgever en/of andere bedrijven.

Foto’s – auteursrechten:

De Schminkster behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen. Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van De Schminkster geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te voren nadrukkelijk te worden aangegeven.

Op alle foto’s van De Schminkster zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van De Schminkster.